Business Finland jatkaa panostuksia akkuteollisuuteen

< Back 2021 / 03 / 04

BUSINESS FINLAND JATKAA PANOSTUKSIA AKKUTEOLLISUUTEEN – BATTERIES FROM FINLANDIN KOHDENNETUT PROJEKTIT EUROOPASSA JA POHJOISMAISSA

Eurooppalainen markkinamurros, joka liittyy sekä liikkumisen sähköistymiseen että uusiutuvaan energiaan, on synnyttänyt erittäin vahvaa kysyntää koko akkuarvoketjun alueella.

Kysyntää on akkumateriaaleista, akuista ja akkujärjestelmistä erilaisiin loppukäyttösovelluksiin sekä akkujen kierrätyksestä. Eurooppa rakentaa omaa kestävän kehityksen mukaista akkuarvoketjuaan ja näin pienentää riippuvuutta muista markkinoista.

MUKAAN AINUTLAATUISEEN KASVUUN
Arvoketjun eri vaiheissa tarvitaan vielä merkittäviäkin panostuksia tuotekehitykseen ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Osassa arvoketjua markkinan syntyminenkin on vielä vuosien päässä. Toisaalta kaupallinen toiminta on jo syntynyt tai syntymässä usean segmentin alueella. Suomalaisten yritysten kannalta näissä segmenteissä on merkittäviä mahdollisuuksia teknologiaratkaisujen ja palvelujen viennille.

Pandemiatilanne ei suinkaan ole tätä markkinamurrosta hidastanut vaan mieluumminkin kiihdyttänyt. Markkinamurroksessa on olennaisen tärkeää olla aktiivisesti mukana, jotta voi varmistaa osansa tästä lähes ainutlaatuisesta kasvuvaiheesta.

KOHDENNETUT SEGMENTIT
Business Finland on viime vuoden lopulla aloittanut satsaukset nimenomaisesti valmistavan teollisuuden tukemiseen. Panostukset kohdistuvat muutamille merkittäville toimialoille ja pääosin suomalaisten yritysten kannalta tärkeille vientimarkkinoille Euroopassa ja Pohjoismaissa. Akkuarvoketjun osalta tavoitteena on löytää valituissa segmenteissä yrityksille uusia asiakkuuksia ja kumppanuuksia teknologiaratkaisujen ja palvelujen viennin edistämiseksi.

Akkuarvoketjun loppuasiakassegmentit, johon panostukset ensimmäisessä vaiheessa kohdistuvat, ovat:

Akkuvalmistus
Liikkuvien työkoneiden sähköistyminen
Batteries from Finland on tehnyt alustavia suunnitelmia mm. kartoittamalla, listaamalla ja analysoimalla kiinnostavia projekteja sekä asiakkuuksia näissä segmenteissä. Tämän vuoden aikana valituille segementeille kodistetaan toimenpiteitä. Ensimmäiset markkina-aktiviteetit toteutetaan huhtikuussa.

TERVETULOA SUOMI-JOUKKUEESEEN
Batteries from Finland kutsuu tällä aktivointiviestillä suomalaisia yrityksiä mukaan tähän tärkeään yhteisponnistukseen. Suunnitelmia tullaan viimeistelemään yritysten toiveiden mukaisesti. Tämän vuoksi on tärkeää aloittaa keskustelut “Suomi- joukkueen” kanssa nyt.

Toivomme yhteisponnistukseen mukaan yrityksiä, joilla on vahva halu sekä kyky edetä mainituille markkinoille kilpailukykyisillä ratkaisuilla ja/tai palveluilla. Tulemme järjestämään maaliskuun aikana ensimmäisen webinaarin, jossa kerromme lisää kokonaisuudesta sekä suunnitelluista konkreettisista aktiviteeteista.

Voit ilmoittautua mukaan Suomi-joukkueeseen Lyyti-linkin kautta Business Finlandin sivujen kautta.

Business Finland jatkaa panostuksia akkuteollisuuteen – Batteries from Finlandin kohdennetut projektit Euroopassa ja Pohjoismaissa – Business Finland